فیلم جراحی زیبایی

دانلود اپلیکیشن
آذر 23, 1396
فیلم عمل بینی باز

فیلم عمل بینی باز

  عمل بینی باز یکی از روش های متداول عمل بینی در میان جراحان می باشد. از مزایای عمل بینی به روش باز می توان به […]
آذر 19, 1396
فیلم عمل بینی

فیلم عمل بینی بسته

  عمل بینی به روش بسته روشی است که این روزها متقاضیان بیشتری دارد معمولاً جراحی بسته بینی ، به دلیل ماهیت کمتر تهاجمی بودنش مزاياي زير […]
آذر 16, 1396
فیلم عمل بینی

فیلم عمل بینی سرسره ای ( زین اسبی )

  پشت بینی در خانم ها باید مختصری حالت مقعر (قوس) داشته باشد. این تقعر (قوس) تا حدی که شکست و گودی ایجاد ننماید اگر بیشتر […]
آذر 14, 1396
فیلم عمل بینی

فیلم عمل بینی گوشتی

  فیلم عمل بینی یکی از مواردی است که اکثر متقاضیان عمل بینی خواستار آن هستند. نمای کلی از جراحی بینی گوشتی و سه مرحله اصلی […]
× خدمت از ما
با اپلیکیشن راحت تره!
دریافت اپلیکیشن